Strona główna | Study in English
 

W roku akademickim 2010/11 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki oferuje poszerzoną ofertę edukacyjną o studia II stopnia w języku angielskim. Na kierunku Elektronika i Telekomunikacja proponujemy nową specjalność - Electronics, Photonics, Microsystems. Studia trwają 3 semestry i są prowadzone w trybie stacjonarnym.

 

Nowa specjalność zostanie wdrożona w ramach realizacji projektu pt.: „Rozwój potencjału oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”

 

Zapoznaj się z programem studiów oraz broszurą informacyjną.

 

Więcej informacji na stronie internetowej p­rojektu: www.studia.pwr.wroc.pl
Click here for more information about Studying in English at our Faculty.­

­Information for foreign student

Below, you can find translations of documents required during every day contacts with Dean Office or during preparation for final exam and diploma work registration. Please note that these are NOT OFFICAL documents (they must be in Polish) but only translations to help you understand what you are filling and signing.

In case of problems with understanding of contents of the documents, do not hesitate to ask ladies from Dean Office or contact speciality supervisor (rafal.walczak@pwr.wroc.pl).

Translation of documents:

Wzór strony tytułowej MGR (Diploma  work title page) –
Zestawienie wyników studiów MGR (Summary of study results) –

Opinia o pracy dyplomowej (Diploma work evaluation form) –
Oświadczenie o samodzielności (Declaration on single handed) –
Oświadczenie dotyczące udostępnienia pracy dyplomowej (Declaration II) – 
Karta katalogowa pracy dyplomowej (Diploma work catalogue form) –


Speciality supervisor contact details:
Rafał Walczak
e-mail: rafal.walczak@pwr.wroc.pl

­ ­
   ­
Projekt współfinansowany ze środków Unii ­Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
­
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty